ETUSIVU
 UUTISIA
 HISTORIA
 JÄSENYYS
 TOIMINTA
 SUKUTUTKIMUS JA -JULKAISU
 TUOTTEET
 HALLITUS
 GALLERIA
 LINKIT
 SUKUTIETOLOMAKE
 TÄYTTÖOHJE
 PALAUTE

SUKUSEURAN KOKOUKSET ERI VUOSINA

17.8.2018

Sukukokous ja –juhla 17.8.2018 Pyhäjärvellä.
Sukukokouksen henkilövalinnoista on kirjoitus uutisosiossa. Sukujuhlan alkutervehdyksen esitti puheenjohtaja Alpo Lehtola. Juhlahartauden hoiti rovasti Eino Rauha, kunnioitimme hiljaisella hetkellä poisnukkuneita jäseniä, heistä erityisellä lämmöllä muistelemme kunniajäsenemme Heimo Luttisen pitkäaikaista sukuseuramme hyväksi tekemää pyyteetöntä työpanosta.
Musiikkituokioissa Saara-Kaisa, Ellanoora ja Pia-Susanna esittivät sointuvia lauluja pianosäestyksin ja viulu/piano esityksin. Sannan laulut Pia-Susannan säestämänä sopi hyvin juhlaamme.
Pyhäjärven kaupungin tervehdyksen esitti Jukka Tikanmäki.
Juhlapuhuja Veikko Leskelä esitteli puheessaan DNA-tutkimuksen sukututkimukselle antamia mahdollisuuksia. Sukujuhlassa palkittiin Sukuseurojen Keskusliiton kultaisella ansiomitalilla Annikki Kaikkonen ja Pirkko Hietala, hopeisilla Kaija Tikanmäki ja Aila Pierides.

10.3.2018

Sukuhallituksen kuluvan vuoden kokous pidettiin Kärsämäellä 10.3.2018.
Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio esitettäväksi sukuhallitukselle.

22.8.2015

Madetojan Sukuseura ry:n sukutapahtumapäivä 22.8.2015 Kärsämäellä aloitettiin kunniakäynnillä sankarihaudalle, jossa seppeleenlaskun suorittivat sukuseuran puheenjohtaja Marja-Leena Oikarinen yhdessä varapuheenjohtaja Alpo Lehtolan ja sihteeri/rahastonhoitaja Reino Laitisen kanssa.

Sukukokouksessa (16.) käsiteltiin sääntömääräiset sukukokousasiat. Marja-Leena Oikarisen ilmoitettua, että hän ei enää ole käytettävissä sukuseuran hallituksen puheenjohtajana/esimiehenä, valittiin uudeksi puheenjohtajaksi/esimieheksi Jyrki Luttinen. Sukuhallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat Alpo Lehtola, Reino Laitinen, Annikki Kaikkonen, Olli Roman ja uudelle kaudelle valittu Pirkko Hietala sekä uutena jäsenenä Toivo Junell. Varajäseninä jatkavat Pekko Roman, Kaija Tikanmäki, Aila Pierides, Aila Miettunen ja uudelle kaudelle valittu Rauni Koivukangas sekä uutena varajäsenenä Sirkka Jokitalo.

Sukututkijoina jatkavat Matti Rekunen ja Simo Roman.

Sukuseuran 30-vuotisjuhla aloitettiin juhlahartaudella, jonka piti sukuseuran jäsen rovasti Eino Rauha. Juhlaohjelman suorittajat koostuivat Madetojan sukuun kuuluvista esiintyjistä lukuun ottamatta Kärsämäen kunnan tervehdystä, jonka toi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esko Ristinen. Tasokkaista musiikkiesityksistä vastasivat oopperalaulaja Laura Pyrrö esittäen ihastuttavasti Madetojan yksinlauluja ja melodraaman sekä Aino ja Olli Roman esittäen jälkimmäisen sanoittaman ja säveltämän herttaisen Ainon tuutulaulun. Juhlapuheen pitäjä, professori Veli-Pekka Lehtola johdatteli juhlayleisön pohjoisten Lehtoloiden mielenkiintoisille jalanjäljille ja kiehtovaan menneeseen maailmaan. Suvun uskollinen, pitkäaikainen sukututkija Matti Rekunen valotti monipuolisesti ja asiantuntevasti haasteita, joita sukututkija kohtaa työssään.

Juhlassa palkittiin Sukuseurojen Keskusliiton kultaisella ansiomitalilla Marja-Leena Oikarinen, hopeisella Pirkko Hietala, Toivo Junell, Annikki Kaikkonen ja Matti Rekunen sekä pronssisella Antti Leskelä.

7.3.2015
Sukuseuran hallitus käsitteli sääntömääräisten asioitten lisäksi sukukokouksen ja 30-vuotisjuhlan järjestämiseen liittyviä asioita. Sukutapahtumapäivä pidetään 22.8.2015 Kärsämäellä, viiteohjelma löytyy kotisivujen etusivulta. Tarkempi tiedotus hoidetaan sekä kotisivuston kautta että jäsen kirjeitse toukokuun loppupuolella. Sukututkija Matti Rekusen johdolla valmistuu sukuteoksen oikaisuliite ja sitä jaetaan sukujuhlan yhteydessä. - Kotisivuston osoite muuttuu 1.4.2015 lähtien: www.madetojansukuseura.fi. Todettiin, että X Leevi Madetoja-pianokilpailuun lahjoitetut viisi sukuteosta "Suku on voimaa - Madetojan suku 1500-2010" on otettu vastaan kiitollisuudella, samoin myös Madetojan Musiikkilukion v. 2014 ylioppilaalle Juho Lepistölle myönnetty stipendi. - Päätettiin tukea Okon Fuoko - baletti-pantomiimi teosta, joka esitetään Aleksanterin teatterissa Helsingissä kesällä 2015 ja toivon mukaan Oulussa v. 2016, koreografina sukuun kuuluva ja laajasti arvostettu ja palkittu Alpo Aaltokoski.

20.9.2014
Sukuseuran hallitus kokoontui suunnittelemaan Kärsämäellä pidettävää seuraavaa sukukokousta ja –juhlaa. Päivämääräksi päätettiin lauantai 22.8.2015 ja paikaksi Frosteruksen koulu. Ohjelmasta aikatauluineen ja esiintyjineen tiedotetaan myöhemmin.

22.3.2014
Sukuseuran hallituksen tilinpäätöskokouksen sääntömääräisten asioitten lisäksi päätettiin nimetä seuran jäsen Simo Roman toiseksi sukututkijaksi Veikko Leskelän luopuessa sukututkijan tehtävästä. Matti Rekunen jatkaa edelleen sukutukijana. Samalla päätettiin tehdä oikaisuliuska liitettäväksi sukukirjaan Suku on voimaa – Madetojan suku 1500-2010, jossa oikaistaan sukukirjassa ilmenneet mahdolliset virheelliset tiedot. Sukuseuran jäseniä ja kaikkia asiasta kiinnostuneita päätettiin kannustaa lähettämään sukututkijoille tietojen päivityksiä, lisätietoja ja mahdollisia uusia tietoja suvusta ja suvun historiasta, myöskin Leevi Madetojan äidin (Anna os. Hyttinen) puolen tietoja ja historiaa. Vuoden 2014 musiikkistipendi päätettiin antaa Madetojan musiikkilukiosta valmistuvalle ylioppilaalle opettajien esityksen perusteella.

16.3.2013
Sukuseuran hallitus kokoontui 16.3.2013 Oulussa tilinpäätöskokoukseen. Sääntömääräisten asioitten lisäksi tehtiin päätös sukurintamerkin/-pinssin tilaamisesta, kts. tuotteet. Todettiin, että Leevi Madetoja on saanut oman nimikkokadun Ouluun, kts. etusivu. Päätettiin, että esitetään kaupungille kadun virallisia avajaisia Oulun Musiikkijuhlien 2014 yhteyteen.

13.9.2012
Hallitus päätti kokouksessaan 13.9.2012 valita sukuseuran tiedottajaksi Rauni Koivukankaan samalla kun kotisivujen ylläpitovastuita tarkistettiin. Sukututkijoina jatkavat Matti Rekunen ja Veikko Leskelä. Seuran rekisteriselosteet päivitettiin ajan tasalle ja varaudutaan vaikeimpien sukuhaarojen DNA-tutkimukseen, mikäli halukkaita löytyy.

18.8.2012
Sukukokous ja -juhla keräsi 18.8.2012 Ouluun monikymmenpäisen osanottajajoukon Leevi Madetojan patsaan kukituksen sekä sukukokouksen ja -juhlan merkeissä. Veikko Leskelän luopuessa seitsemän vuoden rupeaman jälkeen puheenjohtajan/esimiehen tehtävistä valittiin uudeksi puheenjohtajaksi/esimieheksi vuosiksi 2012 - 2015 Marja-Leena Oikarinen ja hallitukseen uudeksi jäseneksi Olli Roman sekä uusiksi varajäseneksi Aila Miettunen ja Aila Pierides. Sukutapahtumapäivästä tarkemmin erillisessä tiedotteessa (avaa tiedote tästä).

22.5.2012
Madetojan Sukuseura ry:n 15. sukukokous ja -juhla pidetään Leevin päivänä la 18.8.2012 Oulun ydinkeskustassa Teatteri Riossa (Hallituskatu 11) Leevi Madetojan syntymän 125- ja kuoleman 65-vuotismuistovuonna etusivulla mainituin viiteohjelmin.

Tervetuloa!

10.2.2012
Madetojan Sukuseura ry:n 15. sukukokous ja -juhla pidetään Leevin päivänä la 18.8.2012 Oulun ydinkeskustassa Teatteri Riossa Leevi Madetojan syntymän 125- ja kuoleman 65-vuotismuistovuonna. Sukutapahtumapäivä aloitetaan klo 10 Oulun Pokkisessa Madetojan puistossa pidettävällä muistotilaisuudella Madetojan patsaalla, jonka jälkeen on asiapitoinen sukukokous, lounas ja musiikkipitoinen sukujuhla klo 11 – 17 puiston läheisyydessä olevassa juhlapaikassa osoitteessa Hallituskatu 11. Ohjelman yksityiskohdista ilmoitetaan erikseen toimitettavalla kutsulla näillä kotisivuilla sekä jäsenkirjeellä. Pyydämme varaamaan ennakkoon ilmoitetun päivän suvun juhlintaan.

Leevi Madetojan IX pianokilpailun finaalin 28.1.2012 paras oli tällä kertaa oululainen Hannu Alasaarela.

11.12.2011
Sukuseuralla oli osasto Vantaalla 8.-9.10.2011 järjestetyssä valtakunnallisessa Kuulutko Sukuuni -tapahtumassa. Seuran uutta sukukirjaa ja muita tuotteita oli siellä esiteltävänä ja saatavilla.

5.6.2011
Sukuseuran sukuhallitus piti tilinpäätöskokouksen 7.5.2011 Kärsämäen Paanulinnassa. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2010 toimintakertomus (avaa PDF-tiedosto tästä), ja tuloslaskelma, tase, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto vuosikokoukselle esitettäväksi sekä kuluvan vuoden talousarvio toimintasuunnitelmineen. Sukuseura päätti antaa vuoden 2011 lahjakkaan musiikinopiskelijan stipendin Madetojan Musiikkilukion esittämälle Susanna Illikaiselle. Samalla varauduttiin antamaan tammikuussa 2012 pidettävässä Leevi Madetojan IX pianokilpailussa seuran puolesta tunnustuspalkinnot viidelle nuorelle esiintyjälle.

14.5.2011
Sukukirjan ”Suku on voimaa – Madetojan suku 1500 – 2010” loppuyhteenveto sekä jatkotoimet hyväksyttiin yksimielisesti 7.5.2011 hallituksen kokouksen yhteydessä. Samalla kirja julkistettiin virallisesti antaen tekijöille tunnustuspalkinnot.

21.8.2010
Madetojan Sukuseura ry:n sukutapahtumapäivä 14.8.2010 Oulussa aloitettiin klo 9.00 käynnillä Madetojanpuistossa Leevi Madetojan patsaalla, jossa seppelen laskun suorittivat sukuseuran emerituspuheenjohtajat Veikko Koivukangas ja Heimo Luttinen ja nykyinen puheenjohtaja Veikko Leskelä.

Sukukokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset sukukokousasiat ja valittiin sukuhallituksen puheenjohtajaksi ja sukuseuran esimieheksi edelleen Veikko Leskelä, varapuheenjohtajaksi Alpo Lehtola ja sihteeri/rahastonhoitajaksi Reino Laitinen. Erovuoroisten tilalle valittiin uusina hallitukseen Pirkko Hietala Kärsämäeltä ja Annikki Kaikkonen Helsingistä. Uusiksi varajäseniksi valittiin Rauni Koivukangas Nurmijärveltä ja Pekko Roman Oulusta.

Sukujuhlassa esiteltiin uuden sukukirjan sisältöä keskeisiltä osilta. Ennakkotilausohjeet annetaan jäsentiedotteella ja seuran kotisivuilla kirjan valmistuttua painokuntoon. Oulun Kaupungin tervehdyksen esitti kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Outi Ervasti. Juhlassa palkittiin Sukuseurojen Keskusliiton kultaisella ansiomitalilla kunniakirjan kera sukuseuran esimies Veikko Leskelä sekä sukuseuran standaarein Oulun kaupunki, Suomen Säveltäjät ry, Sukuseura Karhukankaan Koskelat ry:n puheenjohtaja Teuvo Koskela sekä Madetojan Sukuseurasta Armi Luttinen, Anne-Marie Andersen, Pirkko Hietala, Toivo Junell ja Annikki Kaikkonen.

25-vuotisjuhlakonsertti Madetojan Salissa oli sukuseuran tuottaman Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan konserttikiertueen päätöskonsertti, jonka Oulun konsertti 14.8.2010 ja Kokkolan konsertti 1.8.2010 saivat yhteensä lähes 300 katsojaa.

16.8.2010
Leevi Madetojan näyttämömusiikin – Pohjalaisia ja Juha - konserttikiertue alkoi Kokkolan Raatihuoneella 1.8.2010
hyvän yleisömenestyksen siivittämänä. Kantaesityksensä kokoonpanolla mezzosopraano Anne-Marie Andersen, tenori Janne Erkkilä, baritoni Jarmo Ojala ja pianisti Dmitry Pavlov saanut kamarimusiikillinen konserttiversio sai loppuunmyydyn salin vaikuttavin suosionosoituksin.

SUKUSEURAN HISTORIA

Säveltäjä, professori Leevi Madetoja lausui Madetojan Sukuseura ry:n syntysanat 60-vuotispäivänään 17.2.1947 seuran perustajajäsenen ja ensimmäisen sukujulkaisun toimittajan Martta Piha-Madetojan läsnäollessa. Professori Madetojan toivomuksena oli saada erityisesti selvitetyksi hänen sukunsa yhteydet.

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia säveltäjä Leevi Madetojan muistoa, tehdä hänen työtään tunnetuksi, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Sukuseura perustettiin Leevin päivänä 18.8.1985. Vuonna 2015 seura täytti 30 vuotta.

Toimintansa aikana seuralla on ollut kahdeksan puheenjohtajaa:
Leevi Madetoja 1985 – 1992
Leevi Johan Madetoja 1992 – 1994
Veikko Koivukangas 1994 – 1997
Heimo Luttinen 1997 – 2005
Veikko Leskelä 2005 – 2012
Marja-Leena Oikarinen 2012 – 2015
Jyrki Luttinen 2015 - 2018
Alpo Lehtola 2018 -

Edesmennyt Martta Piha-Madetoja valittiin vuonna 1985 sukuseuran ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajaksi.

Seuran ensimmäinen puheenjohtaja Leevi Madetoja on vuonna 2005 nimetty seuran kunniapuheenjohtajaksi.

Heimo Luttiselle on myönnetty Sukuseurojen Keskusliiton kultainen ansiomerkki vuonna 2005. Hänet nimettiin myös sukuseuran 25-vuotisjuhlassa 14.8.2010 kunniajäseneksi. Vuoden 2007 sukukokouksessa luovutettiin Sukuseurojen Keskusliiton kultainen ansiomerkki myös Veikko Koivukankaalle sekä hopeiset ansiomerkit Raija Mikkoselle, Reino Laitiselle ja Raija Karhulle. Elli Hituri sai pronssisen ansiomerkin. Vuoden 2010 sukujuhlassa sai Veikko Leskelä Sukuseurojen Keskusliiton kultaisen ansiomerkin.

Vuoden 2012 sukujuhlassa luovutettiin Keskusliiton kultainen ansiomerkki sukuseuran ensimmäiselle puheenjohtajalle Leevi Madetojalle sekä Reino Laitiselle ja Alpo Lehtolalle. Keskusliiton plaketin sai Sukuseuran toinen puheenjohtaja Leevi Johan Madetoja.

Seuran 15-vuotishistoriikki on ilmestynyt vuonna 2000 Heimo ja Ritva Luttisen toimittamana ja se on kirjoitettu 25-vuotishistoriikkiksi täydennettynä vuoden 2011 sukukirjaan.

 

 
Sivua päivitetty 07.03.2019