ETUSIVU
 UUTISIA
 HISTORIA
 JÄSENYYS
 TOIMINTA
 SUKUTUTKIMUS JA -JULKAISU
 TUOTTEET
 HALLITUS
 GALLERIA
 LINKIT
 SUKUTIETOLOMAKE
 TÄYTTÖOHJE
 PALAUTE

TOIMINTA

Sukuhallitus
Sääntöjen mukaan seuran toiminnasta vastaa sukukokousten väliaikoina sukuhallitus, johon kuuluu puheenjohtaja - joka toimii samalla sukuseuran esimiehenä - ja vähintään kuusi mutta enintään yhdeksän jäsentä sekä saman verran varajäseniä. Sukuhallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

Sukukokous
Ylintä päätösvaltaa käyttää sukukokous, joka on vuodesta 1985 alkaen järjestetty 17 kertaa.

Jäsenpalaute
Jäsenpalautteen antamista varten on kehitetty uusi palautemenettely, johon pääsee täältä.

Sääntömuutosasia
Pyhäjärven sukukokous 18.8.2007 hyväksyi yksimielisesti sukuseuran sääntöjen muutokset (avaa PDF-tiedosto tästä), jotka rekisteröitiin vuonna 2007 yhdistysrekisterissä. Uudet säännöt tulivat voimaan kannatus- ja yhteisöjäsenyyksien osalta vuodesta 2008 alkaen. Uusissa säännöissä ei jäsenyyttä ole rajoitettu pelkästään sukuun kuuluviin, vaan toimintaan on sääntömuutoksella lisätty myös yleishyödyllinen funktio

 

 
Sivua päivitetty 07.03.2019